ruzaidi
Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi Bin Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Tel : 09-6684507
Faks : 09-6692191
E-mel : ruzaidi@umt.edu.my

 

ana
Rohana Binti Mohamad
Setiausaha Pejabat
Tel : 09-6684508
Faks : 09-6692191
E-mel : ana@umt.edu.my

 

Shuhaibi Anuar Bin Abdullah
Pemandu Kenderaan
Tel : 09-6684991
Faks : 09-6692191
E-mel : shuhaibi.anuar@umt.edu.my

 

BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
*PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA)
1 Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi Bin Ghazali Timbalan Naib Canselor (Hepa) 4507 ruzaidi@umt.edu.my
2 Rohana Binti Mohamad Setiausaha Pejabat 4508 ana@umt.edu.my
3 Shuhaibi Anuar Bin Abdullah Pemandu Kenderaan 4991 shuhaibi.anuar@umt.edu.my
4 No. Faks Pejabat Tnc (Hepa) 09-6692191