Pejabat Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
*BAHAGIAN PENTADBIRAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI (HEPA) (PEJ. TNC (HEPA))
1 Zainudin Bin Mamat Ketua 5095 zainudin75@umt.edu.my
BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
**Seksyen Pentadbiran Dan Kewangan (HEPA)
1 Shaiful Azahari Bin Abd. Manan @ Hassan Penolong Pendaftar 4596 shaiful@umt.edu.my
2 Suzana Binti Shamsuddin Penolong Pegawai Tadbir 4460 suzana.sham@umt.edu.my
3 Norma Binti Md Nor Pembantu Tadbir (P/O) (Kanan) 4364 norma@umt.edu.my
4 Munirah Binti Ahmad Pembantu Tadbir (Kewangan) 4386 munirahahmad@umt.edu.my
5 Norliana Binti Mohd Zor Pembantu Tadbir (P/O) 4323 lyeana@umt.edu.my
6 Nurul Akmal Binti Yusoff Pembantu Tadbir (P/O) 4364 nurulakmal@umt.edu.my
7 Imran Bin Mohamad Pekerja Awam 4460/4121 imranmo@umt.edu.my
BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
**Seksyen Perhubungan Alumni (HEPA)
1 Nurhafiza Binti Mohammad Penolong Pendaftar 4858 hafiza.m@umt.edu.my
2 Noorullaily Binti Saffain Penolong Pegawai Tadbir 4814 noorullaily@umt.edu.my
3 Azura Binti Ariffin Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) 4582 zura_81@umt.edu.my