BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
*BAHAGIAN PENTADBIRAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI (HEPA) (PEJ. TNC (HEPA))
1 Zainudin Bin Mamat Ketua 5095 zainudin75@umt.edu.my
BIL NAMA JAWATAN TEL (09668xxxx) email@umt.edu.my
**Seksyen Pentadbiran Dan Kewangan (HEPA)
1 Fazrul Bin En. Hassan Penolong Pendaftar Kanan 4596 fazrul@umt.edu.my
2 Wan Azura Binti Wan Mamat Penolong Pegawai Tadbir 4460 azura@umt.edu.my
3 Norma Binti Md Nor Pembantu Tadbir (P/O) (Kanan) 4364 norma@umt.edu.my
4 Sapiah Binti Daud Pembantu Akauntan 4386 sapiah@umt.edu.my
5 Norliana Binti Mohd Zor Pembantu Tadbir (P/O) 4323 lyeana@umt.edu.my
6 Nurul Akmal Binti Yusoff Pembantu Tadbir (P/O) 4364 nurulakmal@umt.edu.my
7 Raja Mohd Sharifuddin Amin bin Mohd Shamsor Pekerja Awam 4364 mohd.sharifuddin@umt.edu.my