Pusat Sukan dan Rekreasi (PSR)

https://www.facebook.com/PusatSukanUMT/?fref=ts 

WEB

Visi

Menjadi Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Sukan Berimpak Tinggi Selari Dengan Visi Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA).

 

Misi

 Memberi perkhidmatan dan kemudahan bersukan bagi membentuk warga universiti yang cergas dan cerdas untuk memperkembangkan potensi diri.

 

 Objektif

 i.  Melaksanakan sukan sebagai salah satu budaya di peringkat warga dan komuniti setempat.

ii. Menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam sukan dan rekreasi.      

iii. Menjana sumber kewangan kepada UMT.

iv. Membina jaringan dengan institusi/agensi/yang berkaitan.

v. Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepda warga varsiti.

 vi.  Meningkatkan imej UMT melalui pencapaian sukan dan sebagai Pusat Kecemerlangan Sukan Kebangsaan.