VISI

»  Pusat Kecemerlangan yang melahirkan pelajar berminda kelas pertama dan berketrampilan syumul

MISI

»  Memperkasa pembangunan pelajar melalui kepelbagaian ilmu, aktiviti dan sumber

OBJEKTIF

»  HEPA beriltizam untuk menggerakkan seluruh warganya menjayakan objektif berikut:

  • Menghasilkan pelajar yang holistik melalui pemerkasaan aktiviti kepimpinan dan kaunseling.
  • Menyediakan penempatan dan prasarana yang kondusif bagi menyokong aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di kolej siswa.
  • Melahirkan pelajar “Thinking Athlete” berbudaya sukan ke arah sihat dan cergas.
  • Memperkasakan graduan yang bercirikan keusahawanan dan mempunyai tahap kebolehpasaran yang tinggi.
  • Memperkasakan bakat dan pemindahan ilmu menerusi seni persembahan.
  • Memperluaskan jaringan dan mempereratkan hubungan alumni bagi menyokong kelestarian universiti.