https://www.facebook.com/HOLISTIKUMT/?fref=ts

Fungsi

Seksyen Pembangunan dan Transformasi Mahasiswa

 1. Pengurusan dan Pembangunan Badan Pelajar

 • Mengurus penubuhan Badan Pelajar di UMT.
 • Mengurus permohonan aktiviti Badan Pelajar yang mendaftar.
 • Mengurus pelaporan aktiviti Badan Pelajar yang diluluskan.
 • Menyedia perekodan dan pangkalan data aktiviti Badan Pelajar.
 • Menyediakan maklumat aktiviti pelajar untuk SETARA, MyMOHES, KPM dan lain-lain.
 • Mengurus Mesyuarat Agung Tahunan Badan Pelajar.
 • Mengurus khidmat nasihat dan garis panduan kepada Badan Pelajar.
 • Mengurus persijilan bagi setiap aktiviti pelajar.
 • Mengurus Transkrip MyStar
 • Mengurus dan melaksana Anugerah Naib Canselor.
 • Menyemak permohonan tuntutan bayaran aktiviti pelajar.
 • Mengurus permohonan kenderaan bagi aktiviti badan pelajar.
 • Menguruskan wang pendahuluan diri untuk kegunaan elaun pelajar.

2. Pengurusan MPP dan Kepimpinan

 • Mengurus penyertaan aktiviti anjuran pihak luar seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pembangunan Mahasiswa, Biro Tatanegara dan lain-lain Agensi.
 • Memantau penganjuran aktiviti atau program Badan Pelajar.
 • Mengurus pengiktirafan atau penganugerahan kepimpinan pelajar – Anugerah Ikon Siswa,AIS (Peringkat UMT) dan MATOS (Peringkat IPTA).
 • Urusetia pengiktirafan atau penganugerahan kepimpinan pelajar – AIS.
 • Mengurus Program Latihan Kepimpinan Pelajar seperti Etika, Komunikasi, Ketahanan Fizikal dan Emosi.
 • Kemahiran Penyelesaian Masalah.
 • Mengurus Program Pembangunan Kepimpinan Pelajar Secara Berkala seperti Bengkel Kepimpinan Pelajar Fasa 1-3, Kem Kepimpinan dan Jati Diri Fasa 1-3 dan Kem Mencari Khalifah Fasa 1-3.
 • Jawatankuasa Pelaksana Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar.
 • Menyelaras program dan aktiviti untuk Majlis Perwakilan Pelajar (MPP).
 • Mengurus pembangunan personaliti pemimpin pelajar (MPP).
 • Mengurus keperluan dan kemudahan aktiviti luar MPP.
 • Menjalankan aktiviti khusus penilaian kepimpinan pelajar.
 • Menguruskan wang pendahuluan diri untuk kegunaan elaun MPP.
 • Mengurus pangkalan data aktiviti Pembangunan Sahsiah Pelajar.
 • Pegawai Pengiring aktiviti Mahasiswa yang dipohon oleh pihak KPM dan lain-lain
 • Menjadi Fasilitator/urusetia aktiviti Pembangunan Mahasiswa

3.  Pengurusan 1M4U

 • Mengurus program dan aktiviti sukarelawan di bawah kelulusan 1M4U.
 • Mengurus program kesejahteraan masyarakat (Community Well-Being).
 • Mengurus program Pembangunan Belia (Youth Development).
 • Mengurus program alam sekitar (Environmental).
 • Mengurus program keusahawanan social (Sosial Enterprise).
 • Mengurus penyertaan aktiviti luar anjuran 1M4U Pusat.
 • Menyelaras dan Mengurus permohonan dana serta program/aktiviti sukarelawan daripada secretariat 1M4U.
 • Menyelaras dan mengurus permohonan dana serta program/aktiviti dari badan pelajar.
 • Mengurus pelaporan aktiviti yang menggunakan dana 1M4U.
 • Mengurus takwim aktiviti yang melibatkan 1M4U.
 • Mengurus pengrekodan dan pangkalan data aktiviti 1M4U.

4. Pengurusan Kemudahan dan Peralatan

 • Mengurus stor peralatan PPHP.
 • Mengurus pembelian peralatan dan keperluan aktiviti.
 • Mengurus peralatan dan keperluan aktiviti pelajar (proses pinjaman, kelulusan, pemeriksaan semasa pemulangan, laporan):
 1. Peralatan Memasak
 2. Kayak
 3. Khemah
 4. Jaket Keselamatan
 • Menyelenggara dan membaikpulih peralatan dan keperluan aktiviti pelajar.
 • Menyediakan pelaporan peminjaman peralatan dan keperluan.
 • Mengurus penggunaan kenderaan (Frontier).
 • Mengurus penggunaan Bilik Mesyuarat dan Dewan Pelajar.
 • Mengurus dan memantau penggunaan bilik aktiviti badan pelajar.

Seksyen Kaunseling

1.  Hubungan Kaunseling & Sokongan Akademik

 • Melaksanakan sesi kaunseling/bimbingan
 • Individu
 • kelompok
  • Menyelaras dan melaksanakan sistem e-kaunseling
  • Merancang dan menyelaras aktiviti out–reach
 • Kolej Siswa
 • Pusat Pengajian
 • Komuniti
  • Membantu kecemerlangan akademik pelajar
 • Bengkel Bijak Belajar
 • Bengkel Pengurusan Masa
 • Bengkel Cemerlang Peperiksaan
  • Melaksanakan perkhidmatan/aktiviti kaunseling.
 • Pencegahan
 • Perkembangan
 • Pemulihan
 • Intervensi
  • Menyelaras kelab-kelab pelajar
 • Kelab PEMADAM UMT
 • Kelab Penyayang
  • Wakil Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Malaysia (MAKUMA)

2.  Pembangunan Kendiri & Promosi

 • Melaksanakan sesi kaunseling/bimbingan
 1. Individu
 2. Kelompak
 • Menyelaras dan melaksanakan sistem e-kaunseling
 • Merancang dan menyelaras program pembangunan kendiri kepada pelajar:
 1. University Young Motivator Competition (U-MAC)
 2. Bengkel Kemahiran Asertif
 3. Bengkel Pengurusan Stress
 4. Program Lestari Diri
 5. LDK Minggu Jalinan Mesra
 • Menyediakan kemudahan ujian psikologi untuk kegunaan pelajar UMT
 • Mempromosi perkhidmatan Seksyen Kaunseling kepada warga UMT
 • Menyelaras kelab-kelab pelajar
 1. Kelab Pembimbing Rakan Siswa (PRS)
 2. Kelab PERSADA
 • Menyelaras rekod penangguhan pengajian