Fungsi

 Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Merancang, mengurus, melaksana dan menyelaras sistem pentadbiran dan kewangan BPHEPA dan Pusat-Pusat di bawah pentadbiran TNC (HEPA) secara keseluruhan di dalam aspek berikut:

 • Pemerkasaan struktur organisasi.
 • Pengurusan sumber manusia dan perkembangan sahsiah kakitangan.
 • Pematuhan disiplin dan pelaksanaan peraturan pentadbiran.
 • Pengurusan pembiayaan pendidikan pelajar.
 • Pengurusan Tabung Amanah Pelajar dan Belanja Mengurus HEPA.
 • Urusetia Jawatankuasa Sebutharga dan Teknikal HEPA.
 • Pengurusan perhubungan, komunikasi korporat, penerangan dan penerbitan HEPA.
 • Pengurusan Mesyuarat-Mesyuarat Pentadbiran dan Pengurusan HEPA.
 • Bertindak sebagai Setiausaha/Urusetia Jawatankuasa-Jawatankuasa Adhoc
 • Pengurusan aduan pelajar.
 • Pengurusan insuran pelajar.
 • Urusetia Aset HEPA.

Seksyen Perhubungan Alumni

 • Merancang dan menjalankan program atau aktiviti kesedaran mengenai pembudayaan Alumni kepada Bakal Alumni serta program atau aktiviti yang membentuk hubungan mesra sesama Alumni UMT kepada alma mater.
 • Melaksanakan pelbagai Projek Khas Alumni seperti Homecoming Alumni dan Survival Laut Alumni berdasarkan keperluan semasa dalam menyokong pembangunan alma mater.
 • Mengemaskini dan memantau pangkalan data Alumni melalui Sistem Maklumat Alumni.
 • Memantau pengurusan organisasi Alumni seperti Persatuan Alumni UMT dan penyelaras Alumni di setiap pusat pengajian.
 • Memantau dan menyelaras perbelanjaan organisasi Alumni yang diperuntukan melalui Tabung Alumni.