Hal Ehwal Pelajar dan Alumni | UMT

Selamat Datang ke WEBSITE

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu (HEPA)

Sejarah UMT

Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah bermula dengan sebuah Pusat Perikanan dan Sains Samudera pada tahun 1979, yang menyediakan kemudahan latihan pelajar Program Perikanan dan Sains Samudera di samping menyediakan kemudahan penyelidikan untuk pensyarah. Melalui Penstrukturan semula program akademik di UPM, keseluruhan Fakulti Perikanan dan Sains Samudera telah dipindahkan ke Terengganu dan diberi nama baru iaitu Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FSGT) mulai Jun 1996. Turut ditubuhkan ialah Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas (FSSI) dan Pusat Pengajian Matrikulasi (PPM).

Mulai Jun 1996, kampus ini telah diiktiraf (secara dalaman UPM) sebagai sebuah pusat tanggungjawab dan dinamakan Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Terengganu (UPMT) dan diketuai oleh seorang Rektor (designate). Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 5 Mei 1999 telah bersetuju meluluskan cadangan penubuhan Kolej Universiti Terengganu (KUT) berasaskan Pusat Perikanan dan Sains Samudera Universiti Pertanian Malaysia di Mengabang Telipot, Kuala Terengganu.

Perintah Kolej Universiti Terengganu (Perbadanan) 1999 (PUA 292) telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 26 Julai 1999. KUT adalah Kampus bersekutu UPM dan pelajar akan dikurniakan ijazah dari UPM. KUT telah diberi kuasa autonomi sebagai Kolej Universiti Terengganu pada 1 Mei 2001. Pada 1 Julai 2001 KUT dengan rasminya telah bertukar nama sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia dengan singkatan KUSTEM.

Bermula pada 1 Februari 2007 bersamaan 13 Muharam 1428 H, tercipta satu lagi sejarah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dalam usaha mengukuhkan kedudukan IPTA Negara, enam buah Kolej Universiti telah melalui penjenamaan semula kolej-kolej universiti. Kini KUSTEM di kenali sebagai Universiti Malaysia Terengganu.

Pengenalan HEPA

Hepa merupakan aset penting yang tidak ternilai harganya dan boleh menjamin kelestarian masa depan UMT. Alumni adalah sekelompok kecil “bekas pelajar” yang telah bersama kita, mendapat pendidikan dan pengetahuan daripada kita dan kini telah menjadi warga negara berkedudukan. 

Tuan/Puan yang dihormati,

Salam Ukhwah dan selamat datang ke Laman Web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) HEPA, Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Saya sentiasa mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan diberkati oleh Allah S.W.T. Alhamdullilah syukur kita kepada hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya serta izin-Nya jabatan ini dapat menyediakan sebuah laman web rasmi bagi tujuan memberi kemudahan kepada semua pengguna sama ada dalam dan luar UMT. Pada kesempatan ini jua, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Pelaksana yang telah bertungkus lumus dan berusaha dengan penuh dedikasi bagi menghasilkan portal rasmi HEPA ini.

BACA KATA-KATA ALUAN TNC HEPA (PENUH)

KATA ALUAN TNC HEPA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan yang dihormati,

Salam persaudaraan dan selamat datang ke Laman Web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) HEPA, Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Saya sentiasa mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan diberkati oleh Allah S.W.T. Alhamdullilah kerana dengan limpah kurnia-Nya HEPA telah dapat mengemaskinikan sebuah laman web rasmi bagi tujuan memberi maklumat berkaitan kepada semua pengguna sama ada dalam dan luar UMT. Pada kesempatan ini jua, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Pelaksana yang telah bertungkus lumus dan berusaha dengan penuh dedikasi bagi menyempurnakan tugas ini.

HEPA menggalas tanggungjawab yang besar dalam pembangunan pelajar bagi memastikan UMT dapat melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga pelajar dan memastikan agenda pembangunan pelajar dapat dilaksanakan secara berkesan dan berterusan, jabatan ini turut dibantu oleh beberapa Pusat utama yang terdiri daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP), Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum (PPHK), Pusat Alumni (PA), Kolej Kediaman (KK), Pusat Keusahawanan dan Kerjaya (CEC) dan Pusat Latihan Pelayaran (PLP).

Kolaborasi antara Pusat yang sedia ada ini diharap dapat menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada para pelajar dalam membantu agenda kebajikan pelajar, pembangunan holistik, pembinaan sahsiah dan insaniah pelajar. Pengukuhan potensi diri melalui latihan, kepimpinan dan kesukarelawanan dapat menghasilkan modal insan yang dinamik, profesional dan terlatih. Penempatan pelajar yang kondusif dan selamat serta dituruti dengan keterlibatan Alumni secara berterusan merupakan pemangkin utama kepada kecemerlangan sumber manusia yang terlatih pada masa akan datang. Selain itu, jabatan ini juga memainkan peranan penting dalam merealisasikan dasar dan hala tuju universiti untuk menggerakkan kepimpinan warganya ke arah mencapai matlamat Pelan Strategik UMT. Pemantapan pelaksanaan program dan aktiviti bagi pembinaan sahsiah pelajar merupakan agenda penting kepada pembangunan pelajar UMT secara keseluruhanya.

Selaras dengan perkembangan teknologi ICT, laman web ini diharapkan dapat memberikan maklumat-maklumat yang bermanfaat kepada semua pihak terutama pelajar, staf UMT dan orang awam sama ada dalam dan luar UMT. Oleh itu, besarlah harapan saya semoga laman web ini dapat digunakan secara berkesan bagi mendapatkan sebarang maklumat berkaitan yang diperlukan oleh para pengunjung yang melayarinya. Saya juga berdoa agar harapan dan usaha kita untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan cemerlang kepada semua pihak menjadi kenyataan.

Sekian, terima kasih.

Profesor Madya Dr. Hafiz Zakariya
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Universiti Malaysia Terengganu

Siapa Kami?

Berperanan utama dalam penyediaan perkhidmatan secara langsung bagi membantu pembangunan holistik, kebajikan, sahsiah dan insaniah pelajar universiti untuk mencorak keperibadian unggul dan menggilap potensi diri melalui pelbagai aktiviti dan program yang telah disediakan. Pengukuhan potensi diri melalui latihan, kepimpinan dan kesukarelawanan dapat menghasilkan modal insan yang dinamik, profesional dan terlatih. Penempatan pelajar yang kondusif dan selamat serta dituruti dengan keterlibatan Alumni secara berterusan merupakan pemangkin utama kepada kecemerlangan sumber manusia pada masa akan datang.

target

OBJEKTIF

  • Menghasilkan pelajar yang holistik melalui pemerkasaan aktiviti kepimpinan dan kaunseling.
  • Menyediakan penempatan dan prasarana yang kondusif bagi menyokong aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di kolej siswa.
  • Melahirkan pelajar “Thinking Athlete” berbudaya sukan ke arah sihat dan cergas.
  • Memperkasakan graduan yang bercirikan keusahawanan dan mempunyai tahap kebolehpasaran yang tinggi.
  • Memperkasakan bakat dan pemindahan ilmu menerusi seni persembahan.
  • Memperluaskan jaringan dan mempereratkan hubungan alumni bagi menyokong kelestarian universiti.

Berita & Aktiviti

Ini adalah berita dan aktiviti terkini dari kami di HEPA

Hubungi Kami

Terdapat sebarang pertanyaan? hubungi kami di talian yang tertera.
Lokasi

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni,
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Hubungi Kami
Waktu Pejabat
03:28 pm
September 23, 2023
Ahad 08:00 AM - 04:45 PM
Isnin 08:00 AM - 04:45 PM
Selasa 08:00 AM - 04:45 PM
Rabu 08:00 AM - 04:45 PM
Khamis 08:00 AM - 04:30 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.