Hal Ehwal Pelajar dan Alumni | UMT

Selamat Datang ke Mini Site
Logo-Hepa-UMT

PUSAT PEMBANGUNAN HOLISTIK & KOKURIKULUM

Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum ( PPHK)

Pengenalan Pusat Holistik, Kokurikulum

Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum (PPHK) mempunyai tiga bahagian utama yang terdiri daripada Bahagian Sukan dan Rekreasi, Bahagian Kebudayaan dan Kesenian. Bahagian Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar.

Pengarah PPHK, Mohd Nor Shokri Abdul Rahman menerajui PPHK dan dibantu oleh Dr Izan Dato Haji Jaafar selaku Timbalan Pengarah PPHK. Siti Noriam Yaakob menjalankan fungsi Timbalan Pengarah BSR manakala Badruhisham Darus merupakan Timbalan Pengarah BKK.

PPHK berperanan dalam menyelaras dan membangunkan program pelajar sama ada dalam bidang persatuan, kesukarelawan dan kaunseling secara holistik. Di samping itu juga, BSR berperanan dalam melahirkan dan mengasah bakat pelajar dalam aktiviti kesukanan.

Menyentuh mengenai nilai kesenian dan warisan budaya , BKK memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada pelajar agar mereka boleh bersaing bukan sahaja di peringkat kebangsaan malahan mampu membawa nama UMT ke persada antarabangsa.

Mohd Nor Shokri Bin Hj. Abd Rahman
Pengarah PPHK

Dr. Izan Binti Dato Haji Jaafar
Dr. Izan Binti Dato Haji Jaafar Timbalan Pengarah (BPHKP)
Tel : 09-668 4946
Email : izanjaafar@umt.edu.my
Siti Noriam Yaakob
Siti Noriam Yaakob Timbalan Pengarah (BSR)
Tel : 09-668 4570
Email : noriam@umt.edu.my
Badruhisham Darus
Badruhisham Darus Timbalan Pengarah (BKK)
Tel : 09-668 4579
Email : badrul@umt.edu.my
Faizatul Nurulashikin Binti Razali
Faizatul Nurulashikin Binti Razali Setiausaha Pejabat
Tel : 09-668 4502
Email : f.nurulashikin@umt.edu.my
Kekosongan Jawatan
Kekosongan Jawatan Penolong Pendaftar
Tel : 09-668 4135
Email : name@umt.edu.my
Nur Raihan Binti Sa’aid@Zaidun
Nur Raihan Binti Sa’aid@Zaidun Pen. Pegawai Tadbir
Tel : 09-668 4526
Email : raihan.saaid@umt.edu.my
Abdul Jalal Bin Abd. Wahid
Abdul Jalal Bin Abd. Wahid Pembantu Operasi
Tel : 09-668 4121
Email : jalal@umt.edu.my

Objektif BSR, BKK, BPHKP

OBJEKTIF

Menghasilkan pelajar yang holistik melalui pemerkasaan aktiviti kepimpinan dan kaunseling

OBJEKTIF

Melahirkan “ The Thinking Atheletes” serta mewujudkan persekitaran pembudayaan sukan yang harmoni.

OBJEKTIF

Memperkasakan bakat dan pemindahan ilmu menerusi seni persembahan

Maklumat Bahagian Pembangunan Hoslistik dan Kaunseling Pelajar (BPHKP)

Pengenalan ringkas :
Bahagian Pembangunan Holistik Dan Kaunseling Pelajar, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dipertanggungjawabkan untuk membimbing dan memperkasakan kemahiran kepemimpinan dan insaniah pelajar serta melaksanakan program pembangunan sahsiah pelajar. “TO BE A LEADER”

Sejarah BPHKP

Perkhidmatan dan Servis BPHKP

Logistik

Mengurus dan menyelia keperluan logistik bagi aktiviti pelajar melalui kelab dan persatuan.

Pinjaman Peralatan

Mengurus dan menyelia pinjaman peralatan bagi keperluan aktiviti pelajar

Menyelaras Kemudahan

Menyelaras kemudahan badan pelajar untuk menjalankan proses aktiviti seperti dewan pelajar, pejabat MPP, bilik-bilik kelab dan bilik terapi.

Sesi Kaunseling

Mengendalikan sesi kaunseling seperti kes yang dirujuk oleh pensyarah dan ‘walk in’

Khidmat Bimbingan

Mengendalikan khidmat bimbingan seperti pembelajaran dan sokongan akademik, halatuju diri, pembangunan kendiri dan lain-lain.

Maklumat Bahagian Sukan dan Rekreasi (BSR)

20 Jenis kemudahan Sukan Yang Disediakan

Gimnasium

Gelanggang Badminton

Gelanggang
Bola Jaring

Gelanggang
Bola Tampar

Gelanggang Futsal/Bola Baling

Gelanggang
Ping Pong

Gelanggang Tenis

Gelanggang
Sepak Takraw

Gelanggang
Bola Jaring

Gelanggang
Bola Keranjang

Gelanggang
Bola Tampar

Gelanggang
Skuash

Gelanggang
Boling Padang

Dataran Kompleks Sukan

Kolam Renang

Kolam Terjun

Padang Bola Sepak

Trek Stadium

Ruang Atas Stadium

Ruang Susur Gajah Kompleks Sukan

Outdoor

Indoor

Lihat servis harga yang kami senaraikan di sebelah

Maklumat Bahagian Kebudayaan dan Kesenian (BKK)

Sebagai pusat pembelajaraan dan pengembangan ilmu, university dilihat semakin berkembang maju dalam pelbagai bidang, sama ada di bidang akademik maupun kegiatan pelajar dan kakitangannya. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan terutama yang melibatkan aktiviti kesenian dan kebudayaan telah mendapat sambutan menggalakkan dan cukup memberangsangkan daripada warga university. Pelajar-pelajar juga semakin ramai yang menyertai setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kampus dan ianya membantu pengembangan minda pelajar-pelajar ini untuk terus memperkasakan seni dan budaya ke peringkat yang lebih tinggi di samping penerapan nilai-nilai murni ke dalam diri pelajar. Motto kami “SENI WADAH MINDA”.

Lebat sungguh si bunga tanjung
Berbau harum bunga cempaka
Seni dijaga budaya dijunjung
Baru terpelihara adat pusaka

Tuai padi antara masak
Esok jangan layu-layuan
Intai kami antara nampak
Esok jangan rindu-rinduan

Carta Fungsi

Seksyen Pengurusan

 1. Memastikan hal ehwal pengurusan dan kewangan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan baik.
 2. Menjalankan urusan pembelian aset, stok pejabat dan inventori.
 3. Merancang dan menyelaras urusan kewangan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
 4. Menyediakan laporan-laporan rasmi berkaitan kebudayaan dan kesenian bagi Mesyuarat JKP HEPA, Mesyuarat Pengurusan PBS, Laporan Bulanan HEPA, Laporan Tahunan UMT, Mesyuarat MAKUM
 5. Merancang,melaksana dan menyelaras Pengurusan Acara Berjadual dan Acara Khas Bahagian Kebudayaan dan Kesenian.
 6. Menyediakan takwim tahunan.
 7. Merancang dan melaksana produksi persembahan dan acara.
 8. Menyelaras konsep dan pengurusan protokol
 9. Mengurus dan menyelaras 14 buah kelab-kelab pelajar Seni dan Budaya iaitu AKASIA.
 1. Memberi khidmat nasihat kepada kelab-kelab pelajar dalam bidang pengurusan orgnisasi dan penganjuran program.
 2. Memantau kegiatan dan pelaksanaan aktiviti kelab-kelab di bawah naungan AKASIA.
 3. Menyediakan program pemerkasaan pelajar.
 4. Menyelaras ISO dan dokumentasi audit.

Seksyen Pengembangan, Pemuliharaan & Prasarana

 1. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan nilai-nilai murni dan khidmat masyarakat di dalam usaha memulihara dan mengekalkan warisan.
 2. Mengendali dan mengadakan kursus, bengkel dan seminar.
 3. Mengumpul data-data dan bahan-bahan seni dan budaya bagi tujuan dokumentasi dan pameran.
 4. Menjalankan kajian penyelidikan dengan agensi kerajaan dan swasta.
 5. Memelihara dan mengangkat martabat sastera melayu dengan mengadakan bengkel, pertandingan yang berkaitan.
 6. Merekod, menyimpan dan memelihara koleksi foto-foto berkaitan aktiviti pelaksanaan seni dan budaya
 7. Menyimpan peralatan muzik, props dan aksesori lama/klasik untuk rujukan.
 8. Memastikan segala peralatan aset & iventori berada dalam keadaan baik dan selamat seterusnya sedia untuk digunakan.
 9. Menguruskan jadual tempahan bagi 7 buah studio latihan dan 150 peralatan muzik bagi kegunaan warga UMT.
 10. Memastikan keselamatan dan keselesaan di dalam ruang-ruang latihan. Anggaran jumlah keseluruhan tahunan penggunaan adalah sebanyak 10,000 – 15,000 orang.
 11. Menyediakan laporan kerosakan peralatan dan ruang latihan untuk tujuan penambahbaikan dan penyelenggaraan.

Seksyen Pengurusan Teknikal, Operasi dan Artistik

 1. Memberi perkhidmatan siaraya bagi program-program pelajar yang berskala kecil.
 2. Menyelaras setiap aktiviti atau program yang berkaitan dengan keperluan teknikal seperti lampu, props dan sebagainya.
 3. Memberi khidmat nasihat dan runding cara berkaitan keperluan teknikal bagi program-program rasmi universiti seperti Majlis Konvokesyen, Majlis Santapan Malam, Pesta Konvo, Majlis Anugerah Tahunan dan sebagainya.
 4. Menyediakan ruang serta peluang kepada warga UMT khususnya mahasiswa untuk meneroka pelbagai ilmu pengetahuan dalam bidang kewartawanan, penyiaran dan pengacaraan secara professional.
 5. Sebagai medium pembelajaran bagi kursus-kursus yang berkaitan dengan bahasa, penyiaran, kewartawanan dan komunikasi.
 6. Meningkatkan kemahiran insaniah dan memberi nilai tambah (softskill) di kalangan mahasiswa UMT yang terlibat sebagai penyampai radio UMT.fm.
 7. Memastikan radio kampus fm beroperasi secara maksima bermula jam 9.00 pagi – 11.00 malam dengan menyajikan segmen-segmen yang menarik.

kemudahan / Servis Yang Disediakan

Studio Latihan untuk pelajar dan staf UMT

Sanggar Siswa

Ruang dalam studio Latihan

Studio muzik moden

Set gamelan

Alatan dan instrument muzik

Props

Busana dan kostum

Perkhidmatan radio rasmi universiti UMT.fm

Carta Organisasi

Senarai carta organisasi Bahagian Sukan dan Rekreasi (BSR)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN KAUNSELING PELAJAR (BPHKP)

BilNamaJawatanTelefonEmail
1Dr. Izan Binti Dato Haji Jaafar

Timbalan Pengarah – DS 52

(Bahagian Pembangunan Holistik Dan Kaunseling Pelajar)

09-668 4946

izanjaafar@umt.edu.my

Seksyen Pembangunan Holistik Pelajar (BPHKP)

BilNamaJawatanTelefonEmail
1

Tengku Nuriah Binti Tengku Abdul Rahman

Pegawai Tadbir (N41)09-668 4135

tgnuriah@umt.edu.my

2

Rosnida Binti Abd. Ghani

Pembantu Tadbir (P/O) (N22)09-668 4121nieda_e@umt.edu.my
3

Umairah Binti Hashim

Pembantu Tadbir (P/O) (N19)09-668 4121umairah.h@umt.edu.my
4Che Amar Bin Che MokhtarPembantu Tadbir (P/O) (N19)09-668 4142che.amar@umt.edu.my
5No. Faks BPHKP

09-668 4450

Seksyen Kaunseling dan Pengesanan Bakat (BPHKP)

BilNamaJawatanTelefonEmail
1

Hainany Idayu Binti Yazid

Ketua Pegawai Psikologi (S48)09-668 4581hainany@umt.edu.my
2

Noor Najmiah Binti Ali

Pegawai Psikologi (S41)
3Mohd Zulhelmi Bin AzharPenolong Pegawai Psikologi (S29)09-668 5105

helmiazhar@umt.edu.my

 

Carta-Organisasi-BSR-UMT

 

*BAHAGIAN SUKAN DAN REKREASI (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Haji Mohamad Rafee Bin Jusoh

Timbalan Pengarah (Sukan Dan Rekreasi)

4830

rafee@umt.edu.my

**Seksyen Pengurusan Sukan (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Siti Noriam Binti Yaakob

Pegawai Belia Dan Sukan (Kanan)

4570

noriam@umt.edu.my

2

Mohd Fadzli Bin Badaudin

Penolong Pegawai Belia Dan Sukan

4832

deli@umt.edu.my

3

Hafizudin Bin Mohamad

Pembantu Belia Dan Sukan

4835

hafizudin@umt.edu.my

4

Mohd Anuar Bin Ali

Pekerja Awam

4827

m.anuar@umt.edu.my

5

No. Faks Psr

 

09-6684568

 

**Seksyen Prasarana Sukan (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Mohd Syafiq Aizat Bin Abd. Aziz

Pegawai Belia Dan Sukan

4569

syafiqaizat@umt.edu.my

2

Mohd Rostam Bin Yusof@Othman

Penolong Pegawai Belia Dan Sukan

4354

m.rostam@umt.edu.my

3

Siti Farah Binti Mohd Ridhuan

Pembantu Belia Dan Sukan (Kanan)

4827

farah@umt.edu.my

4

Zulkifli Bin Muhammad

Pekerja Awam

4835

zulkifli.muhammad@umt.edu.my

5

Helmi Bin Khalil

Pekerja Awam

4827

helmi@umt.edu.my

6

Harmi Bin Hasan

Pekerja Awam

4827

harmi@umt.edu.my

**Seksyen Sukan Prestasi Tinggi (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Amalul Asyraf Bin Rosli

Pegawai Belia Dan Sukan (Kanan)

4833

a.asyraf@umt.edu.my

2

Siti Zainab Binti Mat Zin

Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Kanan)

4127

sitizainab@umt.edu.my

3

Mohd Shukur Bin Saad

Pembantu Belia Dan Sukan

4827

shukur@umt.edu.my

**Seksyen Sukan Massa (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Muhammad Aiman Bin Aziz

Pegawai Belia Dan Sukan

5087

aimanaziz@umt.edu.my

2

Mohd Nizam Bin Mohd Zain

Pembantu Belia Dan Sukan (Kanan)

4827

mnizam@umt.edu.my

3

Mohd Nadzim Bin Nasir

Pembantu Belia Dan Sukan

4835

nadzim@umt.edu.my

**Seksyen Pembangunan dan Latihan (BSR)

#

NAMA

JAWATAN

TEL. (09668xxxx)

email@umt.edu.my

 

1

Kamal Bin Talib

Pegawai Belia Dan Sukan (Kanan)

4360

kamaa@umt.edu.my

2

Jassmin Bin Johari

Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Kanan)

4809

jassmin@umt.edu.my

 

DIREKTORI PEGAWAI

Bil

Nama

Jawatan

No. Tel (09668xxxx)

Email

1.

Badruhisham Bin Darus

Timbalan Pengarah (Kebudayaan Dan Kesenian)

4579

badrul@umt.edu.my

2.

Suriaty Binti Khalid

Pegawai Kebudayaan Kanan (B44)

4576

suriaty@umt.edu.my

3.

Mohd Shahreezad Bin Abd. Satad

Pegawai Kebudayaan (B32)

5066

ezad@umt.edu.my

4.

Muhammad Shahrul Azmi Bin Hasan

Pegawai Kebudayaan (B29)

4593

shah@umt.edu.my

5.

Mohd Norhasim Bin Zulkfay

Artis Budaya (B19)

4597

norhasim@umt.edu.my

6.

Mohamed Azman Bin Hassan@Jusoh

Pegawai Kebudayaan (B19)

4597

azman.hassan@umt.edu.my

7.

Izarudy Bin Isa

Pegawai Kebudayaan (B19)

4597

izarudyisa@umt.edu.my

8.

Wan Fatihah Nurulain Binti Wan Nor

Pegawai Kebudayaan (B19)

4597

w.fatihah@umt.edu.my

Buletin KO-Q

Download buletin KO-Q Sekarang >

Radio
Broadcast
UMT.FM

Hubungi Kami

Terdapat sebarang pertanyaan? hubungi kami di talian yang tertera.

Bahagian Sukan dan Rekreasi (BSR)

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian (BKK)

Bahagian Pembangunan Hoslistik dan Kaunseling Pelajar

Lokasi

Bahagian Sukan dan Rekreasi,
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Hubungi Kami
Lokasi

Bahagian Kebudayaan Dan Kesenian Umt,
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Hubungi Kami
Lokasi

Bahagian Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar,
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Hubungi Kami
Waktu Operasi
Ahad 08:00 AM - 04:45 PM
Isnin 08:00 AM - 04:45 PM
Selasa 08:00 AM - 04:45 PM
Rabu 08:00 AM - 04:45 PM
Khamis 08:00 AM - 04:30 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.

Waktu Operasi
Ahad 08:00 AM - 04:45 PM
Isnin 08:00 AM - 04:45 PM
Selasa 08:00 AM - 04:45 PM
Rabu 08:00 AM - 04:45 PM
Khamis 08:00 AM - 04:30 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.

Waktu Operasi
Ahad 08:00 AM - 05:00 PM
Isnin 08:00 AM - 05:00 PM
Selasa 08:00 AM - 05:00 PM
Rabu 08:00 AM - 05:00 PM
Khamis 08:00 AM - 05:00 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.

Lokasi

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Waktu Operasi
07:41 am
September 23, 2023
Ahad 08:00 AM - 04:45 PM
Isnin 08:00 AM - 04:45 PM
Selasa 08:00 AM - 04:45 PM
Rabu 08:00 AM - 04:45 PM
Khamis 08:00 AM - 04:30 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.

Bahagian Sukan dan Rekreasi (BSR)

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian (BKK)

Hubungi Kami

Bahagian Pembangunan Hoslistik dan Kaunseling Pelajar

Hubungi Kami