Hal Ehwal Pelajar dan Alumni | UMT

Selamat Datang ke mini site

PUSAT ALUMNI

Pusat Alumni Universiti Malaysia Terengganu

Sejarah Penubuhan Pusat Alumni

Secara umumnya, perkataan alumni merujuk kepada seseorang individu dengan membawa maksud bahawa beliau adalah bekas pelajar atau pernah belajar di sesebuah institusi yang dirujuk sebagai alma mater. Alumni UMT bermaksud mereka yang pernah belajar di Universiti Malaysia Terengganu dan Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) iaitu graduan dari tahun 2003. Sehubungan dengan itu, graduan yang pernah belajar di Kampus UMT di bawah pengurusan Universiti Putra/Pertanian Malaysia  mulai 1983 – 2002 akan dilantik sebagai Ahli Alumni Bersekutu UMT (AAB). Ini adalah kerana secara rasminya mereka telah pun diiktirafkan sebagai Ahli Alumini UPM.

Alumni merupakan antara kelompok utama yang berpotensi menjadi penyumbang kepada pembangunan sesebuah universiti dan organisasi, malah peranan Alumni sangat penting bagi universiti-universiti terkemuka seperti Harvard University, Cornell University dan Stanford University dalam pembangunan dan pemerkasaan universiti mereka.

Sehingga ke hari ini, UMT telah mempunyai seramai 32,996 orang Alumni. Kelompok besar ini adalah aset yang sangat berharga kepada universiti untuk bersama-sama merencana dan memacu perkembangan Universiti.

 1. Melalui Pelan Transformasi UMT telah digariskan objektif strategiknya adalah untuk pemerkasaan Alumni Unggul. Pemerkasaan ini melibatkan beberapa kategori alumni seperti Bakal Alumni, Alumni Muda dan Alumni Matang. Di dalam menjayakan rencana tersebut, pembudayaan Alumni perlu berlaku di dalam kampus. Pembudayaan ini boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu:
 1. Budaya Memberi : Pembudayaan alumni melalui kaedah mendekati mereka dengan matlamat agar mereka mendapat kenangan indah semasa belajar di UMT.
 2. Budaya Menerima : Membudayakan corak pemikiran alumni dalam menyumbang kembali dalam semua bentuk mahupun wang ringgit dan idea kepada UMT.

 

Justifikasi Penubuhan Pusat

Sejarah pembelajaran bermula dari tahun 1979 yang dikenali dengan Pusat Perikanan dan Sains Samudera, kemudian diberi kuasa autonomi sebagai Kolej Universiti Terengganu pada tahun 2001 dan seterusnya berkembang dan dijenamakan semula kepada UMT pada tahun 2007.

Sehingga kini, jumlah alumni kian meningkat dan akan bertambah dari tahun ke tahun. Justeru, sudah tiba masanya untuk mewujudkan sebuah Pusat yang dapat menguruskan organisasi Alumni dengan yang lebih mantap dan terancang.

Strategi menyumbang bakti telah dimulai sejak awal dahulu dengan mengadakan aktiviti-aktiviti seperti ’Finishing School’, ’Mentoring Programme’, Jejak Alumni, Penerbitan Alumni Success dan aktiviti-aktiviti sosial seperti kejohanan bowling dan coffe break bersama alumni.

Jaringan hubungan ini akan diperluaskan lagi kepada Alumni antarabangsa dan dirasakan dengan cara sebegini menjadi elemen penting bagi alumni merasa kecaknaan dan sayang kepada UMT dan kembali berbakti dan menyumbang untuk pembangunan Universiti. Melalui jaringan dan hubungan ini, mendekatkan Pusat dengan Alumni itu sendiri. Di samping itu, pengwujudan pangkalan data alumni membolehkan Pusat menjejaki Alumni itu sendiri.

Pada masa sekarang, sumber tabung hanya dari bayaran yuran alumni sahaja. Sebelum tahun 2016, yuran alumni untuk pra siswazah adalah sebanyak RM50.00 yang dibayar semasa konvokesyen, manakala bagi pasca siswazah yuran alumni adalah RM100.00 dan dibayar semasa pendaftaran pelajar. Oleh itu, pada tahun 2016, telah diselaraskan kutipan bayaran yuran alumni sebanyak RM100.00 untuk pra dan pasca siswazah dan dibayar semasa pendaftaran pelajar dan dimasukkan ke dalam Tabung Amanah Alumni (62929).

Pusat Alumni akan memainkan peranan mengukuhkan jalinan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang ada alumni UMT. Kerjasama ini dalam bentuk penawaran tempat latihan industri kepada pelajar UMT, menawarkan peluang kerja kepada alumni UMT dan juga menghulurkan sumbangan kewangan dan kepakaran kepada alma mater.

Struktur organisasi pusat yang lebih khusus memudahkan usaha menjejaki alumni di luar sana kembali menyumbang kepakaran, idea, kewangan dan kasih sayang kepada tempat belajar mereka. Sumbangan alumni boleh diperluaskan lagi untuk endowmen, wakaf dan sebagainya.

Penubuhan Pusat Alumni juga dapat melaksanakan program lanjutan kepada alumni UMT. Ini bermakna, kecaknaan UMT kepada alumni sentiasa menjadi keutamaan. Pelbagai program akan dilaksanakan bagi mengeratkan lagi hubungan dan rasa kecintaan kepada alma mater.

Struktur Organisasi

Sebelum ini, Alumni diletakkan sebagai Seksyen Perhubungan Alumni di bawah Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA.  Sekyen ini di diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar, seorang Penolong Pegawai Tadbir dan seorang Pembantu Tadbir. Struktur sedia ada sebagaimana berikut;

Latar Belakang Kelulusan

 1. Secara umumnya,  Mesyuarat  Jawatankuasa Pengurusan Universiti (Mpu) Kali Ke-171 (Bilangan 13 Tahun 2017)  telah memutuskan perkara berikut;
 2. bersetuju meluluskan penubuhan Pusat Alumni UMT yang bernaung di bawah pentadbiran Timbalan Naib Canselor (HEPA) berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018; 
 3. bersetuju menggunakan staf sedia ada di HEPA bagi melaksanakan urusan pentadbiran di Pusat Alumni UMT;
 4. bersetuju agar sebarang lantikan staf kontrak yang akan datang di Pusat Alumni UMT boleh menggunakan Tabung Amanah Alumni;

Perancangan Masa Depan

Antara perancangan program-program bagi pemerkasaan Alumni adalah    seperti berikut:

 1. Mengisytihar pelajar baharu sebagai Bakal Alumni dalam Minggu Jalinan Mesra.
 2. Mengadakan program Ramah Mesra pelajar tahun akhir bersama TNC HEPA bagi memberi pendedahan peranan dan kepentingan alumni kepada alma mater.
 3. Mewujudkan chapter Alumni di setiap peringkat pengajian, program pengajian dan negeri dan mengadakan reunion mengikut program serta tahun pengajian.
 4. Pemberian Anugerah Khas Alumni semasa majlis Konvokesyen UMT. 
 5. Menjalinkan kerjasama dan persefahaman dengan syarikat yang dinaungi oleh ahli Alumni atau syarikat yang berminat dan diberi pengiktirafan pada Malam Apresiasi Alumni.
 6. Mewujudkan koperasi Alumni UMT.
 7. Membina Kompleks Alumni sebagai satu mercu tanda kejayaan endowmen Alumni kepada pembangunan Universiti.

Perancangan Dana

Bagi dana-dana yang disumbangkan mampu meningkatkan pembangunan sahsiah modal insan pelajar UMT dengan dapat menyediakan dana wakaf akademik seperti dibawah:

 1. Menaja geran penyelidikan Alumni UMT.
 2. Memperkenalkan biasiswa Alumni kepada pelajar yang layak.
 3. Mewujudkan pingat Alumni kepada pelajar cemerlang akademik dan sahsiah.
 4. Membangunkan program kerjaya pelajar melalui penganjuran pesta pekerjaan, e-pekerjaan dan lain-lain.
 5. Memudahkan pelajar untuk memiliki komputer dengan skim bantuan kewangan.
 6. Berusaha untuk membawa nama UMT setanding dengan nama universiti lain dari segi pembangunan Alumni.
 7. Mempromosikan UMT sebagai universiti berfokus maritim di Asia Tenggara.

 

Baca Maklumat Selengkapnya Tutup Maklumat Ini

Pengenalan Pusat Alumni

Alumni merupakan aset penting yang tidak ternilai harganya dan boleh menjamin kelestarian masa depan UMT. Alumni adalah sekelompok kecil “bekas pelajar” yang telah bersama kita, mendapat pendidikan dan pengetahuan daripada kita dan kini telah menjadi warga negara berkedudukan. 

Banyak universiti terkehadapan, mempunyai system alumni yang baik dan mendapat “dana pembiayaan” untuk penyelidikan dan pembangunan daripada alumninya. Pada prinsipnya, kita perlu memberikan perhatian yang serius dan memperkasa jaringan alumni kita untuk masa depan yang lebih cemerlang.

UMT merupakan universiti muda yang baru berusia melepasi 10 tahun. Oleh itu masih belum terlambat jika kita mengambil kesempatan untuk mengenali setiap individu alumni dan mengukuhkan jaringan universiti dan alumni. Beberapa langkah strategik perlu diambil sebaik sahaja individu pelajar menjejakkan kakinya di UMT. Di samping kita mempunyai pengkalan data yang lengkap mengenai setiap alumni, kita juga perlu mengatur program yang melibatkan “bakal alumni” (pelajar semasa), alumni muda (mereka yang baru bergraduat dan membina kerjaya), dan alumni matang (mereka yang telah berjaya dan menempa nama). Pelbagai jenis program boleh diperkenalkan, termasuk mewujudkan beberapa bentuk dana pembiayaan untuk zamalah, penyelidikan dan kebajikan pelajar.

Baca kata aluan Pengarah Pusat Alumni UMT

Kata Aluan Pengarah

Bismillahirrahmanirrahim dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya saya diberi penghormatan oleh Universiti Malaysia Terengganu (UMT) untuk memegang amanah sebagai Pengarah Alumni UMT yang pertama dan kesempatan ini sukacita saya ingin menyampaikan salam mesra kepada komuniti alumni UMT di laman sesawang Pusat Alumni UMT.

UMT amat berbangga dapat melahirkan ramai alumni yang cemerlang dan berjaya dalam pelbagai bidang didalam sektor kerajaan atau swasta, ada diantara mereka yang berjaya dalam bidang perniagaan. Saya penuh yakin, pengalaman pembelajaran serta ilmu yang diperolehi oleh setiap alumni di UMT adalah aset yang amat berharga dalam mereka merancang dan mengharungi cabaran kehidupan pada masa kini.

Seterusnya, saya berharap agar komuniti alumni UMT dapat menyumbang bakti kepada UMT dan menjadikannya sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman dan kemahiran selepas bergraduat agar sesuatu yang bermanafaat itu dapat dikongsi bersama para mahasiswa/mahasiswi UMT yang merupakan bakal alumni. Kami sentiasa membuka pintu kepada alumni untuk memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan modal insan mahasiswa/mahasiswi dalam usaha kita bersama-sama membawa kecemerlangan akademik dan sahsiah kepada mahasiswa/mahasiswi yang akan menjadi tunjang masa hadapan Negara tercinta ini.

Justeru itu, kami di Pusat Alumni UMT sentiasa menyampaikan berita-berita perkembangan terbaru dan kejayaan-kejayaan UMT kepada komuniti alumni, saya menyeru para alumni sekalian untuk membantu mengemaskini maklumat anda di e-Alumni (http://alumni.umt.edu.my/signin.htm) agar perkara ini dapat direalisasikan dan seterusnya membuktikan bahawa UMT mempunyai maklumat alumni yang kukuh dan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Data Alumni berpusat dengan kepelbagaian aplikasi yang boleh dicapai dengan mudah oleh alumni UMT akan diwujudkan bagi mengeratkan lagi hubungan diantara UMT dan Alumni UMT.

Pusat Alumni UMT dengan kerjasama yang erat dari Persatuan Alumni UMT merencanakan pelbagai program yang melibatkan alumni dan bakal alumni agar semangat kekitaan dan kecintaan kepada UMT dapat dilestarikan bersama semangat budaya berbakti alumni. Semangat ini akan menimbulkan perasaan rindu untuk kembali ke kampus setelah bergraduat dan tentunya jalinan hubungan yang padu dengan UMT dapat dikekalkan sepanjang masa.

Saya dengan sukacita dan berbesar hati menjemput alumni bersama-sama memberi komitmen yang berterusan, menyumbang, mengembleng tenaga untuk membina kekuatan memartabatkan UMT sebagai sebuah universiti berfokus kelautan terunggul dalam negara dan disegani diperingkat global.

Semoga budaya menyumbang dan berbakti kepada UMT khususnya dan masyarakat amnya akan dapat diteruskan dan saya berdoa semoga kegemilangan UMT terus berkekalan dengan sokongan padu para alumni sekalian.

Sekian, wasallam.

“KAMI CAKNA, KAMI SAYANG”

Siapa Alumni UMT

Alumni UMT bermaksud mereka yang pernah belajar di Universiti Malaysia Terengganu, Kolej Universiti Terengganu(KUT) dan Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM).

Sejak tahun 2003 sehingga ke hari ini, UMT telah mempunyai seramai 27,097 orang Alumni. Kelompok besar ini adalah aset yang sangat berharga kepada universiti untuk bersama-sama merencana dan memacu perkembangan Universiti.

Oleh itu, Pihak Pengurusan Tertinggi UMT melalui Mesyuarat Pengurusan Universiti yang telah bersidang pada 13hb Disember 2017 telah bersetuju meluluskan penubuhan Pusat Alumni UMT yang bernaung di bawah pentadbiran Timbalan Naib Canselor (HEPA) berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018. Dengan penubuhan Pusat Alumni UMT ini, ianya akan memainkan peranan dalam mengukuhkan jalinan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang ada alumni UMT. Kerjasama ini dalam bentuk penawaran tempat latihan industri kepada pelajar UMT, menawarkan peluang kerja kepada alumni UMT dan juga menghulurkan sumbangan kewangan dan kepakaran kepada alma mater.

Struktur organisasi pusat yang lebih khusus memudahkan usaha menjejaki alumni di luar sana untuk kembali menyumbang kepakaran, idea, kewangan dan kasih sayang kepada tempat belajar mereka. Sumbangan alumni boleh diperluaskan lagi untuk endowmen, wakaf dan sebagainya. Penubuhan Pusat Alumni ini juga dapat melaksanakan program lanjutan kepada alumni UMT. Ini bermakna, kecaknaan UMT kepada alumni sentiasa menjadi keutamaan. Pelbagai program akan dilaksanakan bagi mengeratkan lagi hubungan dan rasa kecintaan kepada alma mater. Di samping itu, pengwujudan pangkalan data alumni membolehkan Pusat menjejaki Alumni itu sendiri.

Pusat Alumni akan terus menyokong dan membantu universiti bagi melahirkan graduan yang serba boleh, berketrampilan dan mampu bersaing di peringkat global. Pencapaian matlamat ini memerlukan sokongan kewangan dan tenaga kerja yang mantap melalui perkongsian dan pemuafakatan berterusan antara alumni dan universiti. Pemerkasaan alumni melalui penubuhan Pusat Alumni UMT diyakini dan berkemampuan untuk memperkukuhkan halatuju portfolio Alumni Universiti Malaysia Terengganu.

Tunjuk kan artikel penuh Sorokan artikel ini

Sejak tahun 2003 sehingga ke hari ini, UMT telah mempunyai seramai 27,097 orang Alumni. Kelompok besar ini adalah aset yang sangat berharga kepada universiti untuk bersama-sama merencana dan memacu perkembangan Universiti.

Oleh itu, Pihak Pengurusan Tertinggi UMT melalui Mesyuarat Pengurusan Universiti yang telah bersidang pada 13hb Disember 2017 telah bersetuju meluluskan penubuhan Pusat Alumni UMT yang bernaung di bawah pentadbiran Timbalan Naib Canselor (HEPA) berkuat kuasa mulai 1 Januari 2018. Dengan penubuhan Pusat Alumni UMT ini, ianya akan memainkan peranan dalam mengukuhkan jalinan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang ada alumni UMT. Kerjasama ini dalam bentuk penawaran tempat latihan industri kepada pelajar UMT, menawarkan peluang kerja kepada alumni UMT dan juga menghulurkan sumbangan kewangan dan kepakaran kepada alma mater.

Struktur organisasi pusat yang lebih khusus memudahkan usaha menjejaki alumni di luar sana untuk kembali menyumbang kepakaran, idea, kewangan dan kasih sayang kepada tempat belajar mereka. Sumbangan alumni boleh diperluaskan lagi untuk endowmen, wakaf dan sebagainya. Penubuhan Pusat Alumni ini juga dapat melaksanakan program lanjutan kepada alumni UMT. Ini bermakna, kecaknaan UMT kepada alumni sentiasa menjadi keutamaan. Pelbagai program akan dilaksanakan bagi mengeratkan lagi hubungan dan rasa kecintaan kepada alma mater. Di samping itu, pengwujudan pangkalan data alumni membolehkan Pusat menjejaki Alumni itu sendiri.

Pusat Alumni akan terus menyokong dan membantu universiti bagi melahirkan graduan yang serba boleh, berketrampilan dan mampu bersaing di peringkat global. Pencapaian matlamat ini memerlukan sokongan kewangan dan tenaga kerja yang mantap melalui perkongsian dan pemuafakatan berterusan antara alumni dan universiti. Pemerkasaan alumni melalui penubuhan Pusat Alumni UMT diyakini dan berkemampuan untuk memperkukuhkan halatuju portfolio Alumni Universiti Malaysia Terengganu.

Ringkasan Pelan Hala Tuju Alumni UMT 2022-2023

Sebagai sebuah universiti yang mempunyai sejarah penubuhan yang cukup panjang bermula dari tahun 1979 dan mengalami beberapa kali evolusi perubahan sehinggalah penubuhan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) pada tahun 2007.  UMT amat kosisten dan memperakui potensinya sebagai sebuah universiti pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada bidang Sains Marin dan Sumber Akuatik. Bidang tujahannya yang unik ini, membolehkan universiti melahirkan seramai 30,180 orang alumni yang merangkumi zaman UPMT/KUT/KUSTEM sehinggalah UMT. 

Bagi memastikan bakal alumni dan alumni matang bergerak seiringan dengan hasrat pembangunan universiti maka Bengkel Pelan Hala Tuju Alumni UMT telah diadakan di Resort World, Kijal, Terengganu pada 26-28 September 2019. Bengkel ini turut dihadiri oleh Naib Canselor yang memberikan pandangan dan hasrat universiti berkaitan alumni. Bengkel ini mengumpulkan Pengarah dan staf Pusat Alumni, Jawatankuasa Tertinggi Persatuan Alumni UMT (PAUMT) dan para Penyelaras Alumni Fakulti. Hasil dapatan daripada bengkel tersebut telah menghuraikan Enam Perkara Asas Alumni (EPAA):

PENGESANAN ALUMNI

Keutamaan adalah untuk meningkatkan Pengesanan Alumni serta melengkapkan data kerjaya di dalam Sistem e-Alumni bagi menjadikan Sistem e-Alumni sebagai data alumni yang lengkap sebagai panduan dan rujukan kepada universiti. Pengesanan secara proaktif, strategik dan bersepadu dirangka bagi merealisasikan perkara ini.

PEMBUDAYAAN ALUMNI

Menyedari keperluan untuk membangunkan alumni yang kukuh, UMT akan memulakan kerjasama yang strategik dan lestari melalui program yang lebih meluas bagi memupuk kesetiaan kepada universiti asalnya. Selari dengan Pelan Strategik Universiti Malaysia Terengganu 2018-2022 (PSUMT 2018-2022) di bawah Teras 3 Pembangunan Pelajar dan Teras 6 Keterlihatan Global bagi menanam budaya alumni “Saya Sayang dan Cakna Kepada UMT”.

PENJANAAN SUMBER KEWANGAN

Menyedari keperluan untuk meningkatkan sumber kewangan bagi menambah pendapatan Tabung Kewangan Alumni. Universiti akan melaksanakan beberapa perkara bagi tujuan tersebut. Penubuhan Koperasi Alumni UMT menjadi keutamaan berikutan ianya akan lebih memberi ruang dan peluang kepada alumni bagi penjanaan kewangan.

PEMBANGUNAN ALUMNI

Menyedari keperluan untuk meningkatkan program pembangunan alumni, UMT akan memperkasakan ANJUNG ALUMNI dengan aktiviti berkala sebagai pusat sehenti dengan kerjasama Pusat Keusahawanan dan Kerjaya (CEC) bagi pembangunan  meningkatkan jaringan. Melantik alumni yang berprofil tinggi sebagai Duta Alumni serta memperkasakan bakal alumni melalui sesi Minggu Jalinan Mesra dan Bicara Alumni.

PENJAGAAN KEBAJIKAN AHLI

Apakah dan bagaimanakah untuk menjaga kebajikan ahli supaya ahli mendapat manfaat menjadi ahli dalam Persatuan Alumni UMT? Meningkatkan rasa kebersamaan dan kepunyaan, meningkatkan rasa ambil berat dan ambil peduli di kalangan alumni, mewujudkan rasa tanggungjawab kepada komuniti serta memupuk rasa keperihatinan di kalangan Alumni. Ini adalah elemen yang perlu diperhalusi dan dirangka program pelaksanaan bagi memastikan objektif dan hasrat dapat dicapai.

PENYUMBANGAN AHLI KEMBALI KEPADA UNIVERSITI

Lima objektif strategi telah dirancang bagi memastikan penyumbangan ahli kembali kepada universiti. Berikut adalah lima objektif tersebut iaitu memperkukuh aktiviti kebajikan alumni, memperkukuh kewangan/in-kind persatuan alumni/tabung endowment, melonjakkan alumni sebagai duta seantero dunia, memantapkan hubungan universiti-alumni serta meningkatkan kebolehpasaran kerja alumni.

Harapan Alumni UMT 2022-2023

Alumni adalah aset penting yang tidak ternilai harganya dan boleh menjamin kelestarian masa depan UMT. Alumni merupakan sekelompok kecil “bekas pelajar” yang telah bersama kita, mendapat pendidikan dan pengetahuan dan kini telah menjadi warga negara berkedudukan, berjaya dan bersama memacu pembangunan negara. Banyak universiti terkehadapan, mempunyai sistem alumni yang baik dan mendapat “dana pembiayaan” untuk penyelidikan dan pembangunan daripada alumninya. Pada prinsipnya, UMT perlu memberi perhatian yang serius dan memperkasa jaringan alumni untuk masa depan yang lebih cemerlang.

Alumni juga perlulah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan UMT melalui Pusat Alumni, Persatuan Alumni dan fakulti serta para pensyarah agar jalinan silaturahim yang berterusan terjalin demi manfaat bersama. Selain itu, Alumni UMT seharusnya terlibat sama dalam mengambil bahagian setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak universiti. 

Dikesempatan ini saya mengambil ruang dan peluang untuk menyeru kepada semua Alumni UMT agar tidak melupakan UMT dan seterusnya menyumbang kepada bakal alumni yang ada

Adalah diharapkan agar semua Alumni UMT dapat menyumbang bakti kepada UMT dan menjadikan platform alma mater sebagai satu medan perkongsian kepada bakal alumni dan juga alumni muda. Setiap kemahiran, pengalaman dan perkongsian ilmu alumni selepas bergraduat dapat dikongsi bersama dengan para pelajar  khasnya dan juga komuniti kampus amnya.

UMT sentiasa membuka pintu kepada semua alumni agar dapat memainkan peranan yang lebih efektif dan aktif dalam pembangunan modal insan para bakal alumni demi kecemerlangan akademik dan sahsiah. Alumni adalah sebagai duta ataupun role model yang perlu sentiasa bersedia menyumbang semula berkaitan bidang kepakaran masing-masing untuk perkongsian bersama.

Dalam usaha mewujudkan jaringan sosial yang membantu pembangunan pelajar UMT, para Alumni diharapkan agar dapat menyumbang kembali kepada UMT dalam pelbagai bentuk samada berbentuk kewangan mahupun konsultasi bagi membantu universiti. Segala sumbangan murni daripada alumni dalam bentuk kewangan akan disalurkan ke dalam tabung khas yang akan digunakan bagi membantu para pelajar kurang berkemampuan, membiayai aktiviti-aktiviti pelajar dan alumni, kebajikan pelajar serta pelbagai lagi aktiviti berteraskan pembangunan holistik pelajar.

Malahan sumbangan kepakran dari alumni juga merupakan sumbangan yang tidak ternilai harganya yang akan membantu para pelajar mendapatkan perkongsian ilmu para Alumni yang berjaya. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan jaringan sosial yang kuat antara pelajar dan alumni dan akan membuka ruang dan peluang kepada para peluang untuk mendapatkan pekerjaan disamping dapat membantu mempromosi universiti dengan lebih berstrategik .

Harapan terhadap para Alumni UMT, “kembalilah menyumbang kepada universiti dan bersama-sama berganding bahu membangunkan universiti demi agama, bangsa dan negara untuk kesejahteraan bersama”. Harapan terhadap Pusat Alumni, Persatuan Alumni dan para Penyelaras Alumni Fakulti agar menjadikan Buku Pelan HalaTuju Alumni UMT 2020-2023 sebagai panduan dalam merealisasikan perancangan aktiviti alumni.

Baca Maklumat Selengkapnya Tutup Maklumat Ini

Download Pelan Hala Tuju Alumni 2020-2023

OBJEKTIF

Membudayakan alumni Kami Cakna Kami Sayang UMT bagi memupuk perasaan kebersamaan dan kesepunyaan agar sentiasa menyokong dan membantu UMT dalam pelbagai aspek seperti menjadi mentor kepada pelajar, menyumbang kepada tabung endowmen serta melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti UMT.

Data e-Alumni

Setiap gerak kerja akan mempunyai pencapaian dan data tertentu. Kami di Pusat Alumni tidak terlepas dari data-data tersebut. Di antara data-data penting yang berjaya kami kumpulkan adalah seperti berikut.

32996

Alumni yang telah bergraduat*

20

Kadar keaktifan selepas bergraduat

75

Alumni telah berkerjaya selepas bergraduat*

1387

Tamat Sarjana (Master)

28940

Tamat Sarjana Muda (Degree)

2076

Tamat Diploma

Elemen Alumni

6 elemen yang di kenal pasti dapat memberikan manfaat pada alumni

Pelbagai acara anjuran pihak Alumni UMT untuk Alumni dilakukan setiap bulan, anda boleh periksa peristiwa-peristiwa tersebut. Klik Acara untuk maklumat lanjut.

Reunion adalah cara terbaik untuk menyambung semula silaturahim dengan rakan-rakan lama dan mengenang masa anda di Universiti Malaysia Terengganu. Klik Reunion untuk maklumat lanjut.

Beraffiliate bersama rakan alumni untuk mendapat manfaat sesama ahli, dengan pelbagai discount dan kelebihan. Klik Affiliate untuk maklumat lanjut.

Kekal terhubung walaupun berjauhan dengan sistem e-Alumni. Jangan lupa kemaskini maklumat anda supaya kami tahu anda wujud bersama kami sentiasa. Klik Ukhwah untuk maklumat lanjut.

Anda tidak akan rugi jika berdaftar sebagai ahli Alumni UMT. Jom lihat kelebihan-kelebihan tersebut. Klik Faedah untuk maklumat lanjut.

Anda terputus hubungan setelah bergraduasi. Biar kami bantu untuk sambungkan semula silaturahim tersebut. Tekan Mencari Rakan untuk maklumat lanjut.

Elemen Alumni

6 elemen yang di kenal pasti dapat memberikan manfaat pada alumni

Acara

Pelbagai acara anjuran pihak Alumni UMT untuk Alumni dianjurkan pada setiap bulan.

Ketahui lebih lanjut

Reunion

Reunion adalah cara terbaik untuk menyambung semula kenangan dengan rakan lama anda di UMT.

Ketahui lebih lanjut

Affiliate

Beraffiliate bersama rakan alumni untuk mendapat manfaat bersama. Khas untuk ahli yang berdaftar dengan Alumni.

Ketahui lebih lanjut

Ukhwah

Kekal terhubung walaupun berjauhan. Dengan sistem e-Alumni, Facebook dan Blog. Kemaskini maklumat diri sekarang.

Ketahui lebih lanjut

Faedah dan Kemudahan

Pelbagai kelebihan yang anda dapat bila mendaftarkan diri sebagai ahli Alumni.

Ketahui lebih lanjut

Mencari Rakan

Anda terputus hubungan setelah bergraduasi. Biar kami bantu untuk sambungkan semula silaturahim tersebut dengan rakan anda yang hilang.

Ketahui lebih lanjut

Penyelaras Alumni UMT

Penyelaras Alumni

Senarai penyelaras alumni mengikut pusat pengajian

 

1.

Dr. Binyamin Bin Yusoff

Program Pascasiswazah/

SMS (Matematik Kewangan)

09-6683316

019-9890485

binyamin@umt.edu.my

2.

Dr. Nurul Shafikah Binti Mohd Mustafa

SMSG (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)

09-6683126

013-9666332

nurulshafikah@umt.edu.my

3.

Dr. Samsuri Bin Abdullah

SM Teknologi (Alam Sekitar)

 

09-6683491

012-9482757

samsuri@umt.edu.my

4.

Dr. Mohd Hairil bin Mohd

SMSG (Teknologi Maritim)

 

09-6683830

012-9090324

m.hairil@umt.edu.my

5.

 

Ts. Mohammad Aizat Basir

Program SMS (Komputer Dengan Informatik Maritim)

09-6683182

012-5632642

aizat@umt.edu.my

6.

Dr. Izyan Munirah binti Mohd Zaideen

Program Pascasiswazah

09-6683993

012-9627525

izyan@umt.edu.my

7.

Dr. Rudiah binti Md Hanafiah

SM Pengurusan (Maritim)

09-6683874

012-6300515

rudiah@umt.edu.my

 

8.

Muhamad Nasir Bin Rahmatdin

SMS (Sains Nautika Dan Pengangkutan Maritim)

 

013-9397753

muhamadnasir@umt.edu.my

9.

 

Dr. Shahnaz binti Ismail

Program Pascasiswazah

09-6683429

012-9280386

shahnaz@umt.edu.my

10.

 

Dr. Siti Nur ‘Atikah binti Zulkiffli

SMP (Pemasaran)

09-6684812

017-8889306

atikahzulkiffli@umt.edu.my

 

11.

Dr. Zaleha binti Mohamad

SM Pengurusan (Pelancongan)

09-668 4426

013-3301948

 

zaleha.m@umt.edu.my

12.

Prof. Madya Dr. Mohd Hassan Che Haat

SM Perakaunan

09-6683524

012-2899420

hassan@umt.edu.my

 

13.

Dr. Zuhda Binti Husain

SM Kaunseling

 

09-6683279

013-4855360

zuhda@umt.edu.my

14.

En. Muhammad Najit bin Sukemi

SM Ekonomi (Sumber Alam)

 

09-6684152

013-783 6604

najit@umt.edu.my

15.

Pn. Rozita binti Muhamad Nawi

SMP (Polisi dan Sekitaran Sosial)

09-6683202

019-308 7636

rozitamn@umt.edu.my

16.

Dr. Poh Seng Chee

Program Pascasiswazah

09-6683981

016-4268255

poh@umt.edu.my

 

17.

Dr. Siti Mariam Muhammad Nor

SMS (Pemuliharaan Dan Pengurusan Biodiversiti)

09-6683469

019-4463607

sitimariam@umt.edu.my

18.

Dr. Maisarah binti Jaafar

SMS (Kimia Analisis Dan Persekitaran)

09-6683602

018-9047681

maisarah@umt.edu.my

 

19.

Dr. Yusof Shuaib Bin Ibrahim

SMS (Biologi Marin)

 

09-6683995

013-299 2926

yusofshuaib@umt.edu.my

20.

Prof. Madya Ts. Dr. Ma Nyuk Ling

SMS (Sains Biologi)

 

09-6683845

013-288 5210

nyukling@umt.edu.my

21.

Dr. Soraya Shafawati Bt Mohamad Tahier

SMS (Sains Kimia)

09-6683529

017-9654525

soraya@umt.edu.my

22.

En. Idham bin Khalil

 

SMS (Sains Marin)

09-6683994

011-10655307

idham@umt.edu.my

 

23.

 

Dr. Ezmahamrul Afreen bin Awalludin

Program Pascasiswazah

09-6684457

019-2291714

e.afreen@umt.edu.my

24.

 

Ts. Dr. Mohamad Khairi bin Mohd Zainol

SMS Makanan (Teknologi Makanan)

09-6684971

019-2618318

mkhairi@umt.edu.my

25.

Dr. Faridah Binti Yahya

SMS Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)

09-6684957

013-3361884

faridahy@umt.edu.my

26.

Dr. Suhaizan Binti Lob

SMS Agroteknologi (Sains Tanaman)

09-6684995

019-914 6750

suhaizanlob@umt.edu.my

27.

Dr. Nurul Aqilah Binti Iberahim

Diploma Perikanan

09-6685073

013-757 6919

aqilah.iberahim@umt.edu.my

 

28.

Dr. Roslizawati Ab. Lah

SMS Agroteknologi (Akuakultur) dan SMS Gunaan (Perikanan)

09-6685030

012-2708400

ros_ablah@umt.edu.my

29.

 

Dr. Husni Hayati binti Mohd Rafdi

SMS Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)

09-6684991

012-9449902

husni@umt.edu.my

Hubungi

Terdapat sebarang pertanyaan? hubungi kami di talian yang tertera.
Lokasi

Pusat Alumni UMT,
Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni,
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman.

Hubungi Kami
Waktu Pejabat
07:30 pm
September 23, 2023
Ahad 08:00 AM - 04:45 PM
Isnin 08:00 AM - 04:45 PM
Selasa 08:00 AM - 04:45 PM
Rabu 08:00 AM - 04:45 PM
Khamis 08:00 AM - 04:30 PM
Jumaat Closed
Sabtu Closed

Pejabat ditutup sila datang pada hari lain.